Zápisnice OZ

Zápisnice z Obecného zastupiteľstva 2023

  Zápisnice z Obecného zastupiteľstva 2022

  Zápisnice z Obecného zastupiteľstva 2021

  Zápisnice z Obecného zastupiteľstva 2020

  Zápisnice z Obecného zastupiteľstva 2019

  Zápisnice z Obecného zastupiteľstva r. 2018

  Zápisnice z Obecného zastupiteľstva r. 2017

  Zápisnice z Obecného zastupiteľstva r. 2016

  zápisnice z Obecného zastupiteľstva r. 2015

  Zápisnice z Obecného zastupiteľstva

  Dokumenty na zverejnenie