Zápisnice OZ

Zápisnice z Obecného zastupiteľstva 2023

Zápisnice z Obecného zastupiteľstva 2022

Zápisnice z Obecného zastupiteľstva 2021

Zápisnice z Obecného zastupiteľstva 2020

Zápisnice z Obecného zastupiteľstva 2019

Zápisnice z Obecného zastupiteľstva r. 2018

Zápisnice z Obecného zastupiteľstva r. 2017

Zápisnice z Obecného zastupiteľstva r. 2016

zápisnice z Obecného zastupiteľstva r. 2015

Zápisnice z Obecného zastupiteľstva

Dokumenty na zverejnenie