Aktuality

Úradná tabuľa

História

Obec Kuklov leží na slovenskom Pomoraví, na takzvanom Záhorí. Záhorie je zaujímavé nielen podľa pôvodu a útvaru, ale dnes aj podľa zvykov, nárečia slovenského „záhoráckeho“ ľudu. Náš kraj obývali národy, na ktoré spomínajú už nielen hrobky a vykopávky, ale aj historické písomné pamiatky.