SlovenskýEnglish

Šport

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO ŠPORTOVÉHO IHRISKA S UMELOU TRÁVOU

1. PREVÁDZKA IHRISKA

O prevádzke ihriska je vedená prevádzková kniha s rozpisom a využívaním ihriska (deň, čas od- do, meno a priezvisko zodpovedného)

V pracovné dni:

Letné obdobie:

8.00 – 14.00 pre vyučovacie potreby žiakov ZŠ s MŠ Kuklov

15.00 – 21.00 pre mimoškolskú činnosť a verejnosť

Zimné obdobie:

8.00 – 14.00 pre vyučovacie  žiakov ZŠ s MŠ Kuklov

15.00 – 20.00 pre mimoškolskú činnosť a verejnosť

V dňoch pracovného voľna, sviatkov a školských prázdnin:

8.00 – 21.30 pre verejnosť a športové kluby amatérske i profesionálne

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh,....) je ihrisko uzatvorené

2. PRENÁJOM  IHRISKA

Prenájom viacúčelového ihriska pre športovú činnosť mimo vyučovacom čase je na základe podania ústnej alebo písomnej žiadosti zapísanej v prevádzkovej knihe s rozpisom využívania ihriska.

Prenájom športového klubu je bezplatná pre družstvo žiakov, dorastu a dospelých s podmienkou účasti trénera alebo vedúceho mužstva.

Pre neregistrovaných amatérskych športovcov z našej obce za 1 hod. využívania ihriska je poplatok:

 • 3,- € pre osoby nad 15 rokov pri počte do 4 osôb
 • 5,- € pre osoby nad 15 rokov pri počte nad 5 osôb
 • 1,50 € pre osoby do 15 rokov v sobotu a v nedeľu a vo sviatok
 • školopovinné deti vo veku do 15 rokov bez poplatku každý pracovný deň v týždni od 14,45 do 16,00 hod., a cez prázdniny ak je prevádzka obecného úradu v príležitostne do 16,00 hod.
 • V prípade ak bude ihrisko obsadené školopovinnými deťmi v pracovných dňoch, a v tom istom čase prídu aj športovci, ktorí majú zaplatený prenájom za ihrisko – školopovinné deti im ihrisko uvoľnia.

3.  POVINNOSTI ŠPORTOVCOV

 • dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,
 • vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na umelej tráve. Je zakázané vstupovať v kopačkách, tretrách, kolieskových korčuliach a pod
 • zakazuje sa vstup na ihrisko s bicyklami
 • na ihrisko vstupovať len cez vstupnú bránku,
 • okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty ( lístie, ihličie,.. ), ktoré môžu spôsobiť úraz,
 • je prísny zákaz úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare, ochranné sitá,
 • za úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie zodpovednosť nájomca ihriska,
 • neznečisťovať ihrisko, okolie ihriska ,,bufetovým odpadom“ – sklom, papierom, plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami, petardami a pod.
 • dodržiavať pravidlá BOZP,
 • počas športovej činnosti je zákaz užívať alkohol a iné drogy, ako i prísny zákaz fajčenia
 • dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska
 • používanie ihriska je na vlastné nebezpečie, obec neručí za prípadné úrazy spôsobené na ihrisku a jeho okolí
Telefón 034 6582125
IČO 309 656
IBAN SK65 5600 0000 0032 1489 3004
E-mailová adresa podatelna@obeckuklov.sk
Webová adresa www.obeckuklov.sk