Kultúra

Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v Kuklove

Ženská spevácka skupina Kuklovjanky

Detská folklórna skupina "Nádej"

Ženská spevácka skupina Kuklovjanky - 24.11.2018 Posedenie pri

FS Kuklovjané

Vedúca súboru: Václavka Malcovičová
908 78 Kuklov č. 170
Tel. č.: 034/6582193

Dňa 30.9.2017 sa konala v kultúrnom dome v Senici prehliadka speváckych skupín seniorov okresu Senica.

Tejto prehliadky sa zúčastnila aj FS „Kuklovjané“ Kuklov.

Svojím programom a predvedením zaujala všetkých natoľko, že ju delegovali na krajskú prehliadku súborov seniorov Trnavského kraja 

Dňa 28.10.2017 sa konala v kultúrnom dom v Senici prehliadka speváckych súborov seniorov Trnavského kraja.

Pod dobrovoľnom odchode mužskej speváckej skupiny z FS „ Kuklovjané“ Kuklov reprezentovali svoju obec len speváčky FS „ Kuklovjané“, ktoré nielen svojím programom, ale aj predvedením presvedčili všetkých prítomných, že patria medzi tých najlepších čo Trnavský kraj má.