SlovenskýEnglish

Obecný úrad

Starosta obce

PaedDr. PhDr. Peter Mráz, PhD., tel.č. 034/6582125, 0948 890 905

Sekretariát, Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, Cintorín, Evidencia obyvateľov

Ľubica Valovičová 

Tel.: 034/6582125

Email: podatelna@obeckuklov.sk

Vedúca školskej jedálne, mzdy a personalistika

Martina Olejníková

Tel.: 034/6542800

Daň z nehnuteľností, Účtovníctvo

Ľudmila Mršťáková

Tel.: 034/6542801

Stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad v meste Šaštín-Stráže

Ing. Gabriela Baďurová, tel. č. 034 / 6987 424

Email: badurova@mestosastinstraze.sk

Matričný úrad

Spoločný matričný úrad v meste Šaštín-Stráže

Martina Trvalcová, tel. č. 034 / 6987 413

Email: trvalcova@mestosastinstraze.sk