SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obeckuklov.sk spravuje Obec Kuklov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kuklov

Adresa:

Obecný úrad Kuklov
Kuklov 203
908 78 Kuklov

IČO: 00309656

Samosprávny kraj: Trnavský
Okres: Senica
Región: Záhorský
Počet obyvateľov k 31. 12. 2023: 764
Rozloha: 1870 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1394


Podateľňa: podatelna@obeckuklov.sk
Starosta: starosta@obeckuklov.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obeckuklov.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 34 / 658 21 25

e-mail: podatelna@obeckuklov.sk

Kompetencie:
Obec Kuklov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk