Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 205)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
02/2023 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica
0 €
1/2023 Kúpa spoluvlastníckeho podielu Odb.: Mária Malcovičová
Dod.: Obec Kuklov
3.01 €
31/2022 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica
0 €
30/2022 Propagácia a reklama Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.
0 €
29/2022 Audit účtovej závierky a overenie výročnej správy 2022 a 2023 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: N.M. - Audit, spol. s.r.o
0 €
28/2022 zmluva o dielo Odb.: Obec Kuklov
Dod.: CO-PRO, spol. s.r.o
0 €
27/2022 poistenie Mš Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
0 €
26/2022 poistenie Zš Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
0 €
25/2022 Stavebný dozor na stavbe SO04-Verejný rozvod vody Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Ján Burian - TOROSTAV
0 €
24/2022 Vypracovanie dokumentácie - Cyklotrasa Odb.: Obec Kuklov
Dod.: H+L Project s.r.o.
0 €
23/2022 SO 04- Verejný rozvod vody - Kuklov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Sušila spol. s r. o.
0 €
22/2022 Rekonštrukcia havarijného stavu strešnej konštrukcie ZŠ a MŠ Kuklov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Sušila spol. s r. o.
0 €
21/2022 Riešenie havarijného stavu strešnej konštrukcie v ZŠ s MŠ Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Trnavský samosprávny kraj
0 €
20/2022 príloha k zmluve č. ZSE0909201506 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: ENVI-PAK,a.s.
0 €
19/2022 prenajatie obecného pozemku Odb.: Ivan Danihel
Dod.: Obec Kuklov
0 €
18/2022 Kúpa pozemku Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Anna Kralovičová
0 €
17/2022 odpredaj obecného pozemku Odb.: Luboš Daniel
Dod.: Obec Kuklov
0 €
16/2022 Darovanie tabletového počítača Odb.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dod.: Obec Kuklov
0 €
15/2022 Poskytnutie odborného poradenstva vo verejnom obstarávaní Odb.: Fénnix s.r.o.
Dod.: Obec Kuklov
0 €
14/2022 Vypracovanie návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov Odb.: Marek Májek
Dod.: Obec Kuklov
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Zmluvy 2012

Zmluvy 2017