Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 192)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
20/2022 príloha k zmluve č. ZSE0909201506 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: ENVI-PAK,a.s.
0 €
19/2022 prenajatie obecného pozemku Odb.: Ivan Danihel
Dod.: Obec Kuklov
0 €
18/2022 Kúpa pozemku Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Anna Kralovičová
0 €
17/2022 odpredaj obecného pozemku Odb.: Luboš Daniel
Dod.: Obec Kuklov
0 €
16/2022 Darovanie tabletového počítača Odb.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dod.: Obec Kuklov
0 €
15/2022 Poskytnutie odborného poradenstva vo verejnom obstarávaní Odb.: Fénnix s.r.o.
Dod.: Obec Kuklov
0 €
14/2022 Vypracovanie návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov Odb.: Marek Májek
Dod.: Obec Kuklov
0 €
13/2022 Zmluva o manažmente projektu Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Fénnix s.r.o.
0 €
12/2022 Predaj nehnuteľnosti Odb.: Luboš Daniel
Dod.: Obec Kuklov
0 €
11/2022 Nájomná zmluva o užívaní pozemku Odb.: Zuzana Šírová
Dod.: Obec Kuklov
0 €
10/2022 Výpožička Akordeónu DELICIA-80 Odb.: OZ DFS NÁDEJ KUKLOV-SMOLINSKÉ
Dod.: Obec Kuklov
0 €
9/2022 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kuklov Odb.: OZ DFS NÁDEJ KUKLOV-SMOLINSKÉ
Dod.: Obec Kuklov
0 €
08/2022 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kuklov Odb.: Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Kuklov
Dod.: Obec Kuklov
0 €
7/2022 Zber a preprava zložiek komunálneho odpadu - šatstvo, textílie Odb.: TextiEco a.s.
Dod.: Obec Kuklov
0 €
6/2022 Prenájom bytu Odb.: Monika Polláková
Dod.: Obec Kuklov
0 €
5/2022 Zmluva o použití hudobných diel ich verejným prenosom a technickým prevedením Odb.: Obec Kuklov
Dod.: SOZA
0 €
4/2022 Prenájom bytu Odb.: Dana Reháková
Dod.: Obec Kuklov
0 €
3/2022 Zmena termínu plnenia Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Ján Burian - TOROSTAV
0 €
2/2022 Poistná zmluva Odb.: Obec Kuklov
Dod.: ČSOB Poisťovňa a.s.
0 €
1/2022 Odchyt túlavých zvierat Odb.: Obec Kuklov
Dod.: OZ Pomoc psíkom
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Zmluvy 2012

Zmluvy 2017