Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 233)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
30/2023 Poistenie detí v škole Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
14.40 €
29/2023 Poistenie detí v škôlke Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
18 €
28/2023 Záväzok organizátora realizovať činnosť prostredníctvom osôb - pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica
0 €
27/2023 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0 €
26/2023 Nákup vybavenia na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Odb.: Obec Kuklov
Dod.: MAS Záhorie, o.z.
178 €
25/2023 Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0 €
24/2023 Vykonať odber a analýzu vzoriek pitnej vody Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici
0 €
23/2023 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
0 €
22/2023 Vykonať odber a analýzu vzoriek pitnej vody Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici
0 €
21/2023 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Kuklov
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
67.20 €
20/2023 dodávka potravinárskeho tovaru Odb.: Obec Kuklov
Dod.: ZEL-PK,s.r.o.
0 €
19/2023 pripojenie vodovodnej prípojky Odb.: Obec Kuklov
Dod.: BVS, a.s.
0 €
18/2023 Dodávanie elektriny Odb.: Obec Kuklov
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0 €
17/2023 Zmena ceny a platobných podmienok Odb.: Obec Kuklov
Dod.: PROFIS spol. s.r.o.
0 €
16/2023 Nákup traktorovej kosačky Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Marián Šupa
4 999.20 €
15/2023 Hudobné vystúpenie Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Juraj Pollák
370 €
14/2023 Hudobné vystúpenie Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Patrik Vanek
200 €
13/2023 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: ČSOB Poisťovňa a.s.
0 €
12/2023 pripojenie DS do distribučnej sústavy Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Západoslovenská distribučná,a.s.
0 €
11/2023 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Trnavský samosprávny kraj
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Zmluvy 2012

Zmluvy 2017