SlovenskýEnglish

Civilná ochrana

Starosta obce zriadil 1. 12. 2022 výdajňu odberných oprávnení č. 12 v zložení:

vedúca výdajne Zita Valachovičová

členovia výdajne Ľubica Valovičová, Martina Olejníková
 

Krízový štáb obce Kuklov metodicky usmerňuje Ing. Rudolf Otrísal, tvoria ho:

Dr. Peter Mráz - predseda

Robert Perička - podpredseda

Milan Olejník - tajomník

Ľudmila Mršťáková - člen

Ľubica Valovičová - člen

 

Ochrana proti povodniam

Ochrana proti požiarom