SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 35)
Názov Popis Dátum
VZN 1/2023 Zásady hospodárenia - 10.01.2024
VZN 4/2011 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 10.01.2024
Zmena VZN 4/2011 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 10.01.2024
Dodatok č. 2 k VZN 4/2011 - 10.01.2024
Dodatok č. 3 k VZN 4/2011 - 10.01.2024
Dodatok č. 4 k VZN 4/2011 - 10.01.2024
VZN 5/2023 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kuklov majetkom - 08.02.2024
VZN 3/2023 Poplatok za odpad - 15.06.2023
VZN 4/2023 Výdajný stojan - 15.06.2023
VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v materskej škole a nákladov spojených so stravovaním v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuklov - 19.04.2023
Generované portálom Uradne.sk