Dokumenty

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie životného prostredia

Stavebné oddelenie

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Súhlas s prihlásením sa na trvalý pobyt

Splnomocnenie

Čestné vyhlásenie