SlovenskýEnglish

STAVEBNÉ POVOLENIE verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)