Výzva poskytovateľom ubytovania Ukrajincom

 04.03.2022

V súvislosti s požiadavkou odboru krízového riadenia Okresného úradu Senica žiadame všetkých poskytovateľov ubytovacích služieb pre vojnových utečencov z Ukrajiny denne nahlasovať Obecnému úradu Kuklov na e-mailovú adresu podatelna@obeckuklov.sk, príp. telefonicky 034-6582125, 0944205975 počet ubytovaných žien, mužov, detí.
Poskytovatelia ubytovania ukrajinským vojnovým utečencom sú povinní denne do 9,00 hod. aj počas víkendu hlásiť túto skutočnosť obecnému úradu.

Následne tieto informácie na dennej báze Obec Kuklov postupuje na príslušné územné obvodné oddelenie PZ SR a Okresnému úradu Senica, odboru krízového riadenia. 


Ďakujeme za pochopenie.


Zoznam aktualít: