SlovenskýEnglish

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na opravu strechy ZŠ s MŠ Kuklov

 02.07.2024


Zoznam aktualít: