SlovenskýEnglish

Výsledky volieb zástupcu nepedagogických zamestnancov do rady školy

 10.05.2021

Dňa 10.05.2021 bola z radu nepedagogických zamestnancov zvolená za člena rady školy p. Valachovičová Zita. 

Zoznam aktualít: