Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 2023

VZN 2022

VZN 2021

VZN 2020

VZN 2019

VZN 2018

VZN 2017

VZN 2016

VZN 2015

VZN - 2013

VZN - 2012

VZN - 2011

Archív VZN