Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 2023

  VZN 2022

  VZN 2021

  VZN 2020

  VZN 2019

  VZN 2018

  VZN 2017

  VZN 2016

  VZN 2015

  VZN - 2013

  VZN - 2012

  VZN - 2011

  Archív VZN