SlovenskýEnglish

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024. Voľby do EP sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.


Zoznam volieb: