SlovenskýEnglish

Sobášny list

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 154)
Názov Popis Dátum
VZN 5/2024 o určení ochranného pásma pohrebiska 21.06.2024
VZN 4/2024 o dani za ubytovanie 21.06.2024
VZN 3/2024 o miestnej dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 21.06.2024
VZN 2/2024 o ustanovení názvov ulíc a iných verejných priestorov a označovaní budov orientačnými číslami na území obce Kuklov 21.06.2024
VZN 1/2024 Určenie spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuklov 21.06.2024
Uznesenia 32-63/2024 - 21.06.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania - verejnou vyhláškou - 12.06.2024
Zápisnica o priebehu a výsledku vo voľbách do Európskeho parlamentu - 10.06.2024
Rozhodnutie verejnou vyhláškou - 04.06.2024
Výberové konanie na miesto odborného manažéra Komunitného centra Kuklov - 30.05.2024
Generované portálom Uradne.sk