Uzávierky cesty "Návšteva Svätého Otca 15.09.2021 v Šaštíne-Strážoch"

 10.09.2021

Dočasná organizácia dopravy počas podujatia: "Návšteva Svätého Otca 15.09.2021 v Šaštíne-Strážoch"

Úplná uzávierka ciest č. : - II/500 v kkm 5,166 - 13,453, v úseku Čáry - Šaštín-Stráže - križovatka s II/590 na Bor. Mikuláš - II/590 v kkm 31,330 - 39,351, v úseku Šaštín-Stráže - Petrova Ves - III/1140 v kkm 8,808 - 13,889, v úseku Kuklov Šaštín-Stráže - III/1143 v kkm 0,000 - 4,766, v úseku Šaštín-Stráže - Borský Mikuláš - III/1155 v kkm 0,000 - 2,973, v úseku Šaštín-Stráže - Smolinské bude v termíne : od 14.09.2021 od 12.00 h do 15.09.2021 do 14.00 h.


    Zoznam aktualít: