Rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

 13.07.2021


Zoznam aktualít: