ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by poradie desc' at line 1!
ERROR No: 1064
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu | Obec Kuklov
English

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

 23.02.2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 

Obec Kuklov v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o

Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia

komunálnych odpadov za rok 2021. 

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2021 je 34,54 %.Aktualitások listája: