SlovenskýEnglish

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

 23.02.2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 

Obec Kuklov v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o

Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia

komunálnych odpadov za rok 2021. 

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2021 je 34,54 %.Zoznam aktualít: