Prevádzkový čas ZBERNÉHO MIESTA

 25.08.2020

Prevádzkový čas

ZBERNÉHO MIESTA

do 31.10.2020

Pondelok od 9,00 hod. – do 11,00 hod.

Streda od 14,00 hod – do 17,00 hod.

Sobota od 8,00 hod. – do 12,00 hod.

(podľa vyhlásenia v miestnom rozhlase)

NA ZBERNÉ MIESTO MÔŽETE ULOŽIŤ:

  • DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
  • VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD
  • ELEKTROOPAD
  • PNEUMATIKY
  • BIOLOGICKÝ ODPAD Z OREZU KROVINATÝCH PORASTOV A DREVÍN
  • SKLO
  • JEDLÉ OLEJE A TUKY

KOMUNÁLNY ODPAD JE ZAKÁZANÉ UKLADAŤ NA ZBERNÉ MIESTO !!!


Zoznam aktualít: