Prevádzkový čas ZBERNÉHO MIESTA

 24.06.2021

Prevádzkový čas

ZBERNÉHO MIESTA

do 30.09.2020

Streda od 14,00 hod – do 16,00 hod.

Sobota od 8,00 hod. – do 12,00 hod.

NA ZBERNÉ MIESTO MÔŽETE ULOŽIŤ:

· DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

· VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD

· ELEKTROOPAD

· PNEUMATIKY

· BIOLOGICKÝ ODPAD Z OREZU KROVINATÝCH PORASTOV A DREVÍN

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

· SKLO

· JEDLÉ OLEJE A TUKY

KOMUNÁLNY ODPAD JE ZAKÁZANÉ UKLADAŤ NA ZBERNÉ MIESTO !!!Zoznam aktualít: