Prerušenie distribúcie elektriny v budove Polikliniky Senica n.o.

 31.07.2023

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dňa 01. 08. 2023 celý deň plánované prerušenie distribúcie elektriny v celej budove Polikliniky Senica n.o.

Všetky pracoviská Polikliniky Senica n.o. budú v tento deň zatvorené a telefónne linky nebudú fungovať.  

Taktiež nebude dňa 01.08.2023 zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v APS pre deti a dorast a APS pre dospelých v Poliklinike Senica n.o. V prípade potreby môžu pacienti v tento deň využiť služby APS pre deti a dorast a APS pre dospelých v mestách Skalica, Myjava prípadne Trnava.

Hlavný vchod do Polikliniky Senica n.o. zostane dňa 01. 08. 2023 zatvorený. 

Dňa 02. 08. 2023 budú všetky pracoviská Polikliniky Senica n.o. pracovať bez obmedzenia.

Zoznam aktualít: