Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na OZ 15.10.2020

 09.10.2020

Pozvánka

Zástupkyňa starostu obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kuklov, ktoré sa uskutoční

dňa 15. októbra 2020 o 18,00 hodine

v priestoroch Obecného úradu Kuklov.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Prerokovanie zámeru odpredaja pozemku manž. Danielovým
 5. Prerokovanie  možnosti čerpania dotácií z Environmentálneho fondu na rok 2021
 6. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 a školského vzdelávacieho programu na školský rok 2020/2021 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuklov pri výkone samosprávy
 7. Rôzne
 8. Záver riadneho zasadnutia OZ

Kuklov 9. októbra 2020                                                  Iveta Holková

                                                                               zástupkyňa starostu obce                                                                                                                                         


  Zoznam aktualít:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >