Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na OZ 23.07.2020

 15.07.2020

Pozvánka

Zástupkyňa starostu obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kuklov, ktoré sa bude

konať dňa

23. júla 2020 – štvrtok o 18,00 hodine

na obecnom úrade.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Prerokovanie protestu prokurátora – VZN č. 3/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kuklov a návrhu náhrady VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kuklov č. 2/2020
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov na 2. polrok
 6. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Kuklov na rok 2019
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

                                                                                                                             Iveta Holková

                                                                                                                         zástupkyňa starostu obce


  Zoznam aktualít:

  1 2 3 4 5 6 7 >