Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na OZ 17.09.2020

 15.07.2020

Pozvánka

Zástupkyňa starostu obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kuklov, ktoré         

sa bude konať dňa

17. septembra 2020 – štvrtok o 18,00 hodine

na obecnom úrade /priestor školskej jedálne/.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Návrh VZN č. 3/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Kuklov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Monitorovacia správa obce Kuklov za 1. polrok 2020
 6. Vyhodnotenie výjazdového zasadnutia OZ, návrhy a riešenia
 7. Podania občanov – sťažnosti, žiadosti, priestupky
 8. Diskusia
 9. Záver

V Kuklove 7. 9. 2020     

                                                                                                          Iveta Holková

                                                                                                  zástupkyňa starostu obce


  Zoznam aktualít:

  1 2 3 4 5 6 7 8 >