SlovenskýEnglish

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Vrtalová Katarína a Perička Sebastián

 03.01.2018

 

 

OZNÁMENIE

O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

     Ohlasovňa pobytu v Kuklove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

03.01.2018

trvalý pobyt občana:

 

Katarína Vrtalová, narodená 14.02.1986

Sebastián Perička, narodený 11.11.2005

.................................................................................................................................

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je obec Kuklov.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Zuzana Šimeková, v.r.

                                                                                                              ohlasovne pobytu

           

 

 

Vyvesené dňa: 03.01.2018

Zvesené dňa: 


1 2 3 4 5 6 7 8 >