SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 153)
Názov Popis Dátum
Návrh VZN 6/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Kuklov 09.07.2024
Výzva na zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente - 09.07.2024
Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 02.07.2024
Ochrana úrody pred požiarmi - 26.06.2024
Uznesenia 32-63/2024 - 26.06.2024
VZN 5/2024 o určení ochranného pásma pohrebiska 21.06.2024
VZN 4/2024 o dani za ubytovanie 21.06.2024
VZN 3/2024 o miestnej dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 21.06.2024
VZN 2/2024 o ustanovení názvov ulíc a iných verejných priestorov a označovaní budov orientačnými číslami na území obce Kuklov 21.06.2024
VZN 1/2024 Určenie spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuklov 21.06.2024
Generované portálom Uradne.sk