SlovenskýEnglish

Oznámenie o zlúčení územného a stavebného konania, začatí stavebného konania a nariadenie ústneho jednania –VEREJNOU VYHLÁŠKOU