Oznámenie o zlúčení územného a stavebného konania, začatí stavebného konania a nariadenie ústneho jednania –VEREJNOU VYHLÁŠKOU

 10.09.2021


Zoznam aktualít: