Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania

 26.07.2019


Zoznam aktualít: