OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolenie stavby a POZVANIE na ústne jednanie

 18.11.2020


Zoznam aktualít: