Oznam cudzineckej polície PZ v Trnave

 04.03.2022

Na základe informácií prijatých od OO PZ Šaštín-Stráže sú vojnoví utečenci z Ukrajiny, ktorí vstúpia na územie Trnavského samosprávneho kraja a plánujú zostať na území SR dlhšie a požívať sociálne a iné výhody /netýka sa utečencov, ktorí cez územie SR len tranzitujú/, povinní prihlásiť sa do 3 dní na oddelení cudzineckej polície v Trnave, Paulínska 13. So sebou si treba priniesť pas, rodný list, príp. iný doklad totožnosti.Zoznam aktualít: