Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZKomisie pri OZZápisnice OZUznesenia zo zasadnutí OZVZNHospodárenie