ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by poradie desc' at line 1!
ERROR No: 1064
Informácia o možnosti bezplatného dlhového poradenstva | Obec Kuklov
English

Informácia o možnosti bezplatného dlhového poradenstva

 02.01.2023

Ak máte ťažkosti s financiami, skúste zájsť na pobočku Bezplatného dlhového poradenstva v Senici, ktorá sídli v budove Allianz – Slovenskej poisťovne, na Štefánikovej ulici 698/7, vchod od notára, na 2.NP.

Tými, ktorým dokážu pomôcť, sú nezamestnaní (nedostatok práce, nízka kvalifikácia, vyhýbajúci sa zamestnaniu kvôli exekúcii), zadlžení sociálne odkázaní, ľudia z prostredia generačne reprodukovanej chudoby, zadlžení dôchodcovia, zadlžení ľudia bez domova, osoby v exekúcii, ľudia v psychickej kríze spôsobenej dlhmi, ľudia uvažujúci o osobnom bankrote, ľudia nezvládajúci rodinné hospodárenie, ľudia v dlhovej pasci kvôli osobnej kríze, ľudia, ktorí prišli o prácu a následne sa dostali do dlhovej špirály.

Klientmi sú teda ľudia, ktorí:

- v súčasnosti meškajú so splátkami bankových úverov a pôžičiek

- meškajú so splátkami iných než bankových pôžičiek

- meškajú s povinnými splátkami (nájomné, elektrina, plyn, voda,, paušály,...)

- dlžia zdravotnej alebo sociálnej poisťovni neuhradené poistné

- dlžia daňovej správe či obci na poplatkoch a daniach

Cieľom bezplatného dlhového poradenstva je pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale aj zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal.

Kontaktujte ich na čísle 0915 837 742, mailom na adrese bdp.se@upsvr.gov.sk alebo osobne na adrese Štefánikova 698/7, Senica. Bližšie informácie môžete nájsť aj na stránke www.pomahamedlznikom.sk.


Aktualitások listája: