INFO - ZBER PLASTOV = ŽLTÉ VRECE

 31.08.2016

 INFO – ZBER  PLASTOV = ŽLTÉ  VRECE

 Po novom s plastami do vreca tiež patrí:

-         TETRApaky od mlieka, džúsov, kovové a hliníkové potravinové obaly, ako sú plechovky od nápojov, konzervy od paštét a pod.

-         plastové obaly s označením PET fľaše, PP, PE, HOPE, C/L DPE

-         sáčky a igelitky

Všetky obaly musia byť umyté. Páchnuce a znečistené obaly nebudú vyvezené.

ŽLTÉ VRECIA – treba vyložiť pred dom do 8.00 hodiny v deň zvozu.

Ak budú plasty v inom vreci ako žltom nemusia byť vyvezené. 


Zoznam aktualít: