SlovenskýEnglish

Úmrtný list

 15.08.2022

Vybavovanie úmrtia občanov, ktorí zomreli v územnom obvode matričného úradu:

  • predkladajú sa listy o prehliadke mŕtveho minimálne v troch exemplároch,
  • dokladá sa: občiansky preukaz zosnulého (pri cudzincoch cestovný doklad), rodný list, sobášny list, úmrtie vybavujú pozostalí mŕtveho priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby,
  • úkon sa nespoplatňuje.

    Zoznam aktualít: