zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Oznam výrub drevín Čáry

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                             Obec Čáry, zastúpená starostom Ing. Martinom Královičom

Druh a počet drevín:       smrek obyčajný – 9ks, borovica – 6 ks,  jedľa – 1 ks, tuja – 6 ks,

                                             topoľ osikový – 5 ks

Pozemky v k.ú. Čáry: „E“ 443/1, „C“ 1128/1, „E“ 474/1

Dátum doručenia žiadosti:  08.03.2019

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  15.03.2019

Zoznam aktualít

Stavanie máje v Kuklove
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - OR PZaZZ v Senici
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 10.04..2019 o 18.00 hodine
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 314
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Domáca zabíjačka
Zápis do 1 ročníka
Oznam Daňový úrad Trnava
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
Oznam výrub drevín Čáry
1 2 3 4 [>]