Názov obcehttp://www.obeckuklov.skTue, 22 Oct 2019 00:58:41 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Vítame Vás na našej novej webstránke]]>http://www.obeckuklov.sk/---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstrankeFri, 17 Feb 2012 21:13:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstranke<![CDATA[Oznámenie o matričných úradoch]]>http://www.obeckuklov.sk/---33-oznamenie-o-matricnych-uradochWed, 10 Feb 2016 12:21:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---33-oznamenie-o-matricnych-uradoch<![CDATA[Od 1. januára 2018 sa zvyšujú správne a matričné poplatky (zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch). ]]>http://www.obeckuklov.sk/---60-od-1-januara-2018-sa-zvysuju-spravne-a-matricne-poplatky-zakon-nr-sr-c1451995-zz-o-spravnych-poplatkoch-Thu, 28 Dec 2017 19:33:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---60-od-1-januara-2018-sa-zvysuju-spravne-a-matricne-poplatky-zakon-nr-sr-c1451995-zz-o-spravnych-poplatkoch-<![CDATA[PHSR Obce Kukov na roky 2014-2020]]>http://www.obeckuklov.sk/---63-phsr-obce-kukov-na-roky-2014-2020Fri, 05 Jan 2018 15:31:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---63-phsr-obce-kukov-na-roky-2014-2020<![CDATA[Verejná vyhláška č. 5/2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---67-verejna-vyhlaska-c-52018Wed, 28 Mar 2018 10:56:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---67-verejna-vyhlaska-c-52018<![CDATA[Verejná vyhláška č. 11/2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---71-verejna-vyhlaska-c-112018Fri, 01 Jun 2018 11:39:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---71-verejna-vyhlaska-c-112018<![CDATA[INFO - ZBER PLASTOV = ŽLTÉ VRECE]]>http://www.obeckuklov.sk/---37-info---zber-plastov--zlte-vreceWed, 31 Aug 2016 15:08:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---37-info---zber-plastov--zlte-vrece<![CDATA[INFO - ZBER PAPIERA = MODRÉ VRECE]]>http://www.obeckuklov.sk/---38-info---zber-papiera---modre--vreceWed, 31 Aug 2016 16:05:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---38-info---zber-papiera---modre--vrece<![CDATA[Verejná vyhláška č. 13/2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---74-verejna-vyhlaska-c-132018Wed, 18 Jul 2018 10:14:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---74-verejna-vyhlaska-c-132018<![CDATA[Verejná vyhláška - predĺženie lehoty]]>http://www.obeckuklov.sk/---75-verejna-vyhlaska---predlzenie-lehotyFri, 03 Aug 2018 11:04:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---75-verejna-vyhlaska---predlzenie-lehoty<![CDATA[Rozhodnutie (Verejná vyhláška)]]>http://www.obeckuklov.sk/---79-rozhodnutie-verejna-vyhlaskaFri, 05 Oct 2018 08:42:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---79-rozhodnutie-verejna-vyhlaska<![CDATA[Verejná vyhláška "Územný plán obce Kúty - zmena 03/2017"]]>http://www.obeckuklov.sk/---81-verejna-vyhlaska--zemny-plan-obce-kuty---zmena-032017Wed, 10 Oct 2018 15:29:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---81-verejna-vyhlaska--zemny-plan-obce-kuty---zmena-032017<![CDATA[Výzva na predloženie cenovej ponuky - služby externého projektového manažmetnu]]>http://www.obeckuklov.sk/---82-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky---sluzby-externeho-projektoveho-manazmetnuWed, 17 Oct 2018 10:52:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---82-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky---sluzby-externeho-projektoveho-manazmetnu<![CDATA[Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka s nízkou hodnotou - Komunitné centrum - Kuklov]]>http://www.obeckuklov.sk/---85-vyzva-na-predkladanie-ponuk---zakazka-s-nizkou-hodnotou---komunitne-centrum---kuklovWed, 14 Nov 2018 08:59:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---85-vyzva-na-predkladanie-ponuk---zakazka-s-nizkou-hodnotou---komunitne-centrum---kuklov<![CDATA[Verejná vyhláška č. 18/2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---87-verejna-vyhlaska-c-182018Mon, 19 Nov 2018 09:20:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---87-verejna-vyhlaska-c-182018<![CDATA[Oznam Daňový úrad Trnava]]>http://www.obeckuklov.sk/---97-oznam-danovy-urad-trnavaWed, 13 Mar 2019 11:45:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---97-oznam-danovy-urad-trnava<![CDATA[Domáca zabíjačka]]>http://www.obeckuklov.sk/---99-domaca-zabijackaWed, 13 Mar 2019 13:35:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---99-domaca-zabijacka<![CDATA[Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania]]>http://www.obeckuklov.sk/---110-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-jednaniaFri, 26 Jul 2019 13:00:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---110-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-jednania<![CDATA[Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 22.08.2019 o 15.00 hodine]]>http://www.obeckuklov.sk/---70-pozvanka---obecne-zastupitelstvo-22082019-o-1500-hodineThu, 20 Jun 2019 09:44:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---70-pozvanka---obecne-zastupitelstvo-22082019-o-1500-hodine<![CDATA[Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 -2020]]>http://www.obeckuklov.sk/---114-oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-zonfp-opatreni-prv-sr-2014--2020Wed, 21 Aug 2019 07:58:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---114-oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-zonfp-opatreni-prv-sr-2014--2020<![CDATA[Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2019]]>http://www.obeckuklov.sk/---42-rozpis-zvozu-separovaneho-odpadu-pre-rok-2019Mon, 19 Dec 2016 08:46:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---42-rozpis-zvozu-separovaneho-odpadu-pre-rok-2019<![CDATA[Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2019]]>http://www.obeckuklov.sk/---43-rozpis-zvozu-komunalneho-odpadu-v-obci-kuklov-pre-rok-2019Mon, 19 Dec 2016 08:48:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---43-rozpis-zvozu-komunalneho-odpadu-v-obci-kuklov-pre-rok-2019