Názov obcehttp://www.obeckuklov.skSun, 16 Jun 2019 23:00:41 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Voľba hlavného kontrolóra obce]]>http://www.obeckuklov.sk/---65-volba-hlavneho-kontrolora-obceFri, 02 Mar 2018 11:34:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---65-volba-hlavneho-kontrolora-obce<![CDATA[Vítame Vás na našej novej webstránke]]>http://www.obeckuklov.sk/---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstrankeFri, 17 Feb 2012 21:13:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstranke<![CDATA[Oznámenie o matričných úradoch]]>http://www.obeckuklov.sk/---33-oznamenie-o-matricnych-uradochWed, 10 Feb 2016 12:21:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---33-oznamenie-o-matricnych-uradoch<![CDATA[Zverejnenie správy o hodnotení - MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE Bratislava hl. st. - Kúty - Lanžhot CZ. úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) - Kúty - Lanžhot CZ, časť EIA]]>http://www.obeckuklov.sk/---46-zverejnenie-spravy-o-hodnoteni-----modernizacia-zeleznicnej-trate-bratislava-hl-st---kuty----lanzhot-cz-usek-trate-devinska-nova-ves-mimo---kuty---lanzhot-cz-cast-eiaFri, 21 Apr 2017 08:28:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---46-zverejnenie-spravy-o-hodnoteni-----modernizacia-zeleznicnej-trate-bratislava-hl-st---kuty----lanzhot-cz-usek-trate-devinska-nova-ves-mimo---kuty---lanzhot-cz-cast-eia<![CDATA[Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 11.12.2017]]>http://www.obeckuklov.sk/---58-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-zo-dna-11122017Mon, 14 Aug 2017 11:28:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---58-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-zo-dna-11122017<![CDATA[Od 1. januára 2018 sa zvyšujú správne a matričné poplatky (zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch). ]]>http://www.obeckuklov.sk/---60-od-1-januara-2018-sa-zvysuju-spravne-a-matricne-poplatky-zakon-nr-sr-c1451995-zz-o-spravnych-poplatkoch-Thu, 28 Dec 2017 19:33:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---60-od-1-januara-2018-sa-zvysuju-spravne-a-matricne-poplatky-zakon-nr-sr-c1451995-zz-o-spravnych-poplatkoch-<![CDATA[PHSR Obce Kukov na roky 2014-2020]]>http://www.obeckuklov.sk/---63-phsr-obce-kukov-na-roky-2014-2020Fri, 05 Jan 2018 15:31:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---63-phsr-obce-kukov-na-roky-2014-2020<![CDATA[Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 08.02.2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---64-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-zo-dna-08022018Thu, 08 Feb 2018 09:24:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---64-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-zo-dna-08022018<![CDATA[Verejná vyhláška č. 5/2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---67-verejna-vyhlaska-c-52018Wed, 28 Mar 2018 10:56:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---67-verejna-vyhlaska-c-52018<![CDATA[Verejná vyhláška č. 11/2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---71-verejna-vyhlaska-c-112018Fri, 01 Jun 2018 11:39:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---71-verejna-vyhlaska-c-112018<![CDATA[INFO - ZBER PLASTOV = ŽLTÉ VRECE]]>http://www.obeckuklov.sk/---37-info---zber-plastov--zlte-vreceWed, 31 Aug 2016 15:08:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---37-info---zber-plastov--zlte-vrece<![CDATA[INFO - ZBER PAPIERA = MODRÉ VRECE]]>http://www.obeckuklov.sk/---38-info---zber-papiera---modre--vreceWed, 31 Aug 2016 16:05:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---38-info---zber-papiera---modre--vrece<![CDATA[Verejná vyhláška č. 13/2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---74-verejna-vyhlaska-c-132018Wed, 18 Jul 2018 10:14:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---74-verejna-vyhlaska-c-132018<![CDATA[Verejná vyhláška - predĺženie lehoty]]>http://www.obeckuklov.sk/---75-verejna-vyhlaska---predlzenie-lehotyFri, 03 Aug 2018 11:04:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---75-verejna-vyhlaska---predlzenie-lehoty<![CDATA[Výzva na predloženie cenovej ponuky - výmena okien a dverí - školské byty]]>http://www.obeckuklov.sk/---76-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky---vymena-okien-a-dveri---skolske-bytyMon, 20 Aug 2018 12:29:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---76-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky---vymena-okien-a-dveri---skolske-byty<![CDATA[Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe ]]>http://www.obeckuklov.sk/---77-oznamenie-o-opakovanej-dobrovolnej-drazbe-Mon, 10 Sep 2018 12:03:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---77-oznamenie-o-opakovanej-dobrovolnej-drazbe-<![CDATA[Rozhodnutie (Verejná vyhláška)]]>http://www.obeckuklov.sk/---79-rozhodnutie-verejna-vyhlaskaFri, 05 Oct 2018 08:42:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---79-rozhodnutie-verejna-vyhlaska<![CDATA[Verejná vyhláška "Územný plán obce Kúty - zmena 03/2017"]]>http://www.obeckuklov.sk/---81-verejna-vyhlaska--zemny-plan-obce-kuty---zmena-032017Wed, 10 Oct 2018 15:29:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---81-verejna-vyhlaska--zemny-plan-obce-kuty---zmena-032017<![CDATA[Výzva na predloženie cenovej ponuky - služby externého projektového manažmetnu]]>http://www.obeckuklov.sk/---82-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky---sluzby-externeho-projektoveho-manazmetnuWed, 17 Oct 2018 10:52:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---82-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky---sluzby-externeho-projektoveho-manazmetnu<![CDATA[Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka s nízkou hodnotou - Komunitné centrum - Kuklov]]>http://www.obeckuklov.sk/---85-vyzva-na-predkladanie-ponuk---zakazka-s-nizkou-hodnotou---komunitne-centrum---kuklovWed, 14 Nov 2018 08:59:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---85-vyzva-na-predkladanie-ponuk---zakazka-s-nizkou-hodnotou---komunitne-centrum---kuklov<![CDATA[Verejná vyhláška č. 18/2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---87-verejna-vyhlaska-c-182018Mon, 19 Nov 2018 09:20:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---87-verejna-vyhlaska-c-182018<![CDATA[Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2019]]>http://www.obeckuklov.sk/---43-rozpis-zvozu-komunalneho-odpadu-v-obci-kuklov-pre-rok-2019Mon, 19 Dec 2016 08:48:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---43-rozpis-zvozu-komunalneho-odpadu-v-obci-kuklov-pre-rok-2019<![CDATA[Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2019]]>http://www.obeckuklov.sk/---42-rozpis-zvozu-separovaneho-odpadu-pre-rok-2019Mon, 19 Dec 2016 08:46:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---42-rozpis-zvozu-separovaneho-odpadu-pre-rok-2019<![CDATA[Verejná vyhláška č. 1/2019]]>http://www.obeckuklov.sk/---92-verejna-vyhlaska-c-12019Fri, 04 Jan 2019 14:22:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---92-verejna-vyhlaska-c-12019<![CDATA[Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.317]]>http://www.obeckuklov.sk/---93-oznamenie-o-dobrovolnej-drazbe-c317Fri, 04 Jan 2019 14:23:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---93-oznamenie-o-dobrovolnej-drazbe-c317<![CDATA[Oznam výrub drevín]]>http://www.obeckuklov.sk/---94-oznam-vyrub-drevinTue, 26 Feb 2019 08:29:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---94-oznam-vyrub-drevin<![CDATA[Oznam výrub drevín Čáry]]>http://www.obeckuklov.sk/---95-oznam-vyrub-drevin-caryTue, 12 Mar 2019 08:07:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---95-oznam-vyrub-drevin-cary<![CDATA[Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi]]>http://www.obeckuklov.sk/---96-opatrenia-na-zabezpecenie-ochrany-lesov-pred-poziarmiWed, 13 Mar 2019 11:43:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---96-opatrenia-na-zabezpecenie-ochrany-lesov-pred-poziarmi<![CDATA[Oznam Daňový úrad Trnava]]>http://www.obeckuklov.sk/---97-oznam-danovy-urad-trnavaWed, 13 Mar 2019 11:45:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---97-oznam-danovy-urad-trnava<![CDATA[Zápis do 1 ročníka]]>http://www.obeckuklov.sk/---98-zapis-do-1-rocnikaWed, 13 Mar 2019 13:29:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---98-zapis-do-1-rocnika<![CDATA[Domáca zabíjačka]]>http://www.obeckuklov.sk/---99-domaca-zabijackaWed, 13 Mar 2019 13:35:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---99-domaca-zabijacka<![CDATA[Voľby prezidenta Slovenskej republiky]]>http://www.obeckuklov.sk/---100-volby-prezidenta-slovenskej-republikyWed, 13 Mar 2019 13:59:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---100-volby-prezidenta-slovenskej-republiky<![CDATA[Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 314]]>http://www.obeckuklov.sk/---101-oznamenie-o-opakovanej-dobrovolnej-drazbe-c-314Thu, 21 Mar 2019 14:17:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---101-oznamenie-o-opakovanej-dobrovolnej-drazbe-c-314<![CDATA[Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 10.04..2019 o 18.00 hodine]]>http://www.obeckuklov.sk/---70-pozvanka---obecne-zastupitelstvo-10042019-o-1800-hodineWed, 30 May 2018 09:44:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---70-pozvanka---obecne-zastupitelstvo-10042019-o-1800-hodine<![CDATA[Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - OR PZaZZ v Senici]]>http://www.obeckuklov.sk/---102-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziarov---or-pzazz--v-seniciWed, 24 Apr 2019 08:13:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---102-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziarov---or-pzazz--v-senici<![CDATA[Stavanie máje v Kuklove]]>http://www.obeckuklov.sk/---103-stavanie-maje-v-kukloveWed, 24 Apr 2019 10:18:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---103-stavanie-maje-v-kuklove