Názov obcehttp://www.obeckuklov.skFri, 27 Apr 2018 10:14:04 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Vítame Vás na našej novej webstránke]]>http://www.obeckuklov.sk/---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstrankeFri, 17 Feb 2012 21:13:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstranke<![CDATA[Oznámenie o matričných úradoch]]>http://www.obeckuklov.sk/---33-oznamenie-o-matricnych-uradochWed, 10 Feb 2016 12:21:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---33-oznamenie-o-matricnych-uradoch<![CDATA[Zverejnenie správy o hodnotení - MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE Bratislava hl. st. - Kúty - Lanžhot CZ. úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) - Kúty - Lanžhot CZ, časť EIA]]>http://www.obeckuklov.sk/---46-zverejnenie-spravy-o-hodnoteni-----modernizacia-zeleznicnej-trate-bratislava-hl-st---kuty----lanzhot-cz-usek-trate-devinska-nova-ves-mimo---kuty---lanzhot-cz-cast-eiaFri, 21 Apr 2017 08:28:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---46-zverejnenie-spravy-o-hodnoteni-----modernizacia-zeleznicnej-trate-bratislava-hl-st---kuty----lanzhot-cz-usek-trate-devinska-nova-ves-mimo---kuty---lanzhot-cz-cast-eia<![CDATA[Obec Kuklov hľadá správcu kultúrneho domu v Kuklove]]>http://www.obeckuklov.sk/---41-obec-kuklov-hlada-spravcu-kulturneho-domu-v-kukloveThu, 24 Nov 2016 15:16:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---41-obec-kuklov-hlada-spravcu-kulturneho-domu-v-kuklove<![CDATA[Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 11.12.2017]]>http://www.obeckuklov.sk/---58-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-zo-dna-11122017Mon, 14 Aug 2017 11:28:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---58-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-zo-dna-11122017<![CDATA[INFO - ZBER PAPIERA = MODRÉ VRECE]]>http://www.obeckuklov.sk/---38-info---zber-papiera---modre--vreceWed, 31 Aug 2016 16:05:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---38-info---zber-papiera---modre--vrece<![CDATA[INFO - ZBER PLASTOV = ŽLTÉ VRECE]]>http://www.obeckuklov.sk/---37-info---zber-plastov--zlte-vreceWed, 31 Aug 2016 15:08:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---37-info---zber-plastov--zlte-vrece<![CDATA[Rozpis zvozu separovaného odpadu pre I. polrok 2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---42-rozpis-zvozu-separovaneho-odpadu-pre-i-polrok-2018Mon, 19 Dec 2016 08:46:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---42-rozpis-zvozu-separovaneho-odpadu-pre-i-polrok-2018<![CDATA[Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre I. polrok 2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---43-rozpis-zvozu-komunalneho-odpadu-v-obci-kuklov-pre-i-polrok-2018Mon, 19 Dec 2016 08:48:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---43-rozpis-zvozu-komunalneho-odpadu-v-obci-kuklov-pre-i-polrok-2018<![CDATA[Od 1. januára 2018 sa zvyšujú správne a matričné poplatky (zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch). ]]>http://www.obeckuklov.sk/---60-od-1-januara-2018-sa-zvysuju-spravne-a-matricne-poplatky-zakon-nr-sr-c1451995-zz-o-spravnych-poplatkoch-Thu, 28 Dec 2017 19:33:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---60-od-1-januara-2018-sa-zvysuju-spravne-a-matricne-poplatky-zakon-nr-sr-c1451995-zz-o-spravnych-poplatkoch-<![CDATA[PHSR Obce Kukov na roky 2014-2020]]>http://www.obeckuklov.sk/---63-phsr-obce-kukov-na-roky-2014-2020Fri, 05 Jan 2018 15:31:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---63-phsr-obce-kukov-na-roky-2014-2020<![CDATA[Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 08.02.2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---64-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-zo-dna-08022018Thu, 08 Feb 2018 09:24:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---64-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-zo-dna-08022018<![CDATA[Voľba hlavného kontrolóra obce]]>http://www.obeckuklov.sk/---65-volba-hlavneho-kontrolora-obceFri, 02 Mar 2018 11:34:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---65-volba-hlavneho-kontrolora-obce<![CDATA[Oznámenie o zápise do 1. ročníka ZŠ Kuklov]]>http://www.obeckuklov.sk/---66-oznamenie-o-zapise-do-1-rocnika-zs-kuklovMon, 12 Mar 2018 13:55:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---66-oznamenie-o-zapise-do-1-rocnika-zs-kuklov<![CDATA[Verejná vyhláška č. 5/2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---67-verejna-vyhlaska-c-52018Wed, 28 Mar 2018 10:56:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---67-verejna-vyhlaska-c-52018<![CDATA[Oznam - hlavný kontrolór obce ]]>http://www.obeckuklov.sk/---68-oznam---hlavny-kontrolor-obce-Mon, 09 Apr 2018 13:24:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---68-oznam---hlavny-kontrolor-obce-<![CDATA[Stavanie mája v obci Kuklov - 28.04.2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---69-stavanie-maja-v-obci-kuklov---28042018Tue, 24 Apr 2018 16:57:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---69-stavanie-maja-v-obci-kuklov---28042018