zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Šport

   Obec Kuklov        


PREVÁZKOVÝ PORIADOK

VIACÚČELOVÉHO ŠPORTOVÉHO IHRISKA

S UMELOU TRÁVOU

1.     PREVÁDZKA IHRISKA

O prevádzke ihriska je vedená prevádzková kniha s rozpisom a využívaním ihriska (deň, čas od- do, meno a priezvisko zodpovedného)

V pracovné dni:

Letné obdobie:

  8.00 – 14.00 pre vyučovacie potreby žiakov ZŠ s MŠ Kuklov

15.00 – 21.00 pre mimoškolskú činnosť a verejnosť


Zimné obdobie:

  8.00 – 14.00 pre vyučovacie  žiakov ZŠ s MŠ Kuklov

15.00 – 20.00 pre mimoškolskú činnosť a verejnosť

 

V dňoch pracovného voľna, sviatkov a školských prázdnin:


8.00 – 21.30 pre verejnosť a športové kluby amatérske i profesionálne


V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh,....) je ihrisko uzatvorené

2.     PRENÁJOM  IHRISKA


Prenájom viacúčelového ihriska pre športovú činnosť mimo vyučovacom čase je na základe podania ústnej alebo písomnej žiadosti zapísanej v prevádzkovej knihe s rozpisom využívania ihriska.

Prenájom športového klubu je bezplatná pre družstvo žiakov, dorastu a dospelých s podmienkou účasti trénera alebo vedúceho mužstva.

Pre neregistrovaných amatérskych športovcov z našej obce za 1 hod. využívania ihriska je poplatok:

·        3,- € pre osoby nad 15 rokov pri počte do 4 osôb

·        5,- € pre osoby nad 15 rokov pri počte nad 5 osôb

·        1,50 € pre osoby do 15 rokov v sobotu a v nedeľu a vo sviatok

·        školopovinné deti vo veku do 15 rokov bez poplatku každý pracovný deň v týždni od 14,45 do 16,00 hod., a cez prázdniny ak je prevádzka obecného úradu v príležitostne do 16,00 hod.

·        V prípade ak bude ihrisko obsadené školopovinnými deťmi v pracovných dňoch, a v tom istom čase prídu aj športovci, ktorí majú zaplatený prenájom za ihrisko – školopovinné deti im ihrisko uvoľnia.

 

3.     POVINNOSTI ŠPORTOVCOV

·         dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,

·         vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na umelej tráve. Je zakázané vstupovať v kopačkách, tretrách, kolieskových korčuliach a pod

  • zakazuje sa vstup na ihrisko s bicyklami
  • na ihrisko vstupovať len cez vstupnú bránku,
  • okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty ( lístie, ihličie,.. ), ktoré môžu spôsobiť úraz,
  • je prísny zákaz úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare, ochranné sitá,
  • za úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie zodpovednosť nájomca ihriska,
  • neznečisťovať ihrisko, okolie ihriska ,,bufetovým odpadom“ – sklom, papierom, plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami, petardami a pod.
  • dodržiavať pravidlá BOZP,
  • počas športovej činnosti je zákaz užívať alkohol a iné drogy, ako i prísny zákaz fajčenia
  • dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska
  • používanie ihriska je na vlastné nebezpečie, obec neručí za prípadné úrazy spôsobené na ihrisku a jeho okolí


OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA PREVÁZKU:

·        Vladimír Danek, Kuklov 180, tel: 0911 465 150

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Telefón:           IČO:          číslo účtu:                 emailová adresa:              webová adresa:

034 6582125   309 656     3214893004/5600    obeckuklov@stonline.sk   www.obeckuklov.sk

Novinky:

Verejná vyhláška - OÚ Senica katastrálny odbor Mucha Pavol
Verejná vyhláška  - OÚ Senica katastrá...
[čítaj viac]
OR HaZZ v Senici odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
OR HaZZ v Senici odvoláva čas zvýšeného nebezpe...
[čítaj viac]
Rozhodnutie zamestnávateľa o zrušení pracovného miesta
Rozhodnutie zamestnávateľa o zrušení pracovného ...
[čítaj viac]
Rozhodnutie o obnovení prevádzky ZŠ a MŠ v Kuklove
Rozhodnutie o obnovení prevádzky Základnej školy ...
[čítaj viac]
Verejná vyhláška
Verejná vyhláška.pdf Rozhodnutie.pdf ...
[čítaj viac]