Uznesenia zo zasadnutí OZ

Volebné obdobie 2022-2026