Komisie pri OZ

Mandátová komisia :

predseda - Milan Olejník

člen - Vlasta Lorencová

člen - Dušan MIhál

Komisia na ochranu verejného záujmu :

predseda - Ing. Mária Makayová

člen  - Dušan Mihál

člen - Jozef Pribyla