Komisie pri OZ

Mandátová komisia

predseda : Roman Valovič

členovia: Dušan Mihál, Roderik Holenka

Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda: Milan Olejník

členovia: Gabriel Sokolík, Ing. Mária Šišoláková