Kalendár odvozu odpadu

   Rozpis zvozu komunálneho odpadu  v obci Kuklov pre rok 2022

Dátum Deň Interval zvozu 2x mesačne
13.1.2022 Štvrtok x
27.1.2022 Štvrtok x
10.2.2022 Štvrtok x
24.2.2022 Štvrtok x
10.3.2022 Štvrtok x
24.3.2022 Štvrtok x
7.4.2022 Štvrtok x
22.4.2022 Piatok x
5.5.2022 Štvrtok x
19.5.2022 Štvrtok x
2.6.2022 Štvrtok x
16.6.2022 Štvrtok x
30.6.2022 Štvrtok x
14.7.2022 Štvrtok x
28.7.2022 Štvrtok x
11.8.2022 Štvrtok x
25.8.2022 Štvrtok x
8.9.2022 Štvrtok x
22.9.2022 Štvrtok x
6.10.2022 Štvrtok x
20.10.2022 Štvrtok x
4.11.2022 Piatok x
18.11.2022 Piatok x
1.12.2022 Štvrtok x
15.12.2022 Štvrtok x
30.12.2022 Piatok x

 Zvoz separovaného odpadu v obci Kuklov
       pre rok 2022
Dátum Deň Pet Papier
12.1.2022 Streda x
26.1.2022 Streda x
9.2.2022 Streda x
23.2.2022 Streda x
9.3.2022 Streda x
23.3.2022 Streda x
6.4.2022 Streda x
21.4.2022 Štvrtok x
4.5.2022 Streda x
18.5.2022 Streda x
1.6.2022 Streda x
15.6.2022 Streda x
13.7.2022 Streda x
27.7.2022 Streda x
10.8.2022 Streda x
24.8.2022 Streda x
7.9.2022 Streda x
21.9.2022 Streda x
5.10.2022 Streda x
19.10.2022 Streda x
3.11.2022 Štvrtok x
16.11.2022 Streda x
30.11.2022 Streda x
14.12.2022 Streda x
29.12.2022 Štvrtok x
                  Sklo sa bude vyvážať  raz  mesačne