Kalendár odvozu odpadu

Rozpis vývozu komunálneho a separovaného odpadu v obci Kuklov pre rok 2023  

         Rozpis zvozu komunálneho odpadu
                   v obci Kuklov pre rok 2023
Dátum Deň Interval zvozu 2x mesačne
12.1.2023 Štvrtok x
26.1.2023 Štvrtok x
9.2.2023 Štvrtok x
23.2.2023 Štvrtok x
9.3.2023 Štvrtok x
23.3.2023 Štvrtok x
6.4.2023 Štvrtok x
20.4.2023 Štvrtok x
5.5.2023 Piatok x
18.5.2023 Štvrtok x
1.6.2023 Štvrtok x
15.6.2023 Štvrtok x
29.6.2023 Štvrtok x
13.7.2023 Štvrtok x
27.7.2023 Štvrtok x
10.8.2023 Štvrtok x
24.8.2023 Štvrtok x
7.9.2023 Štvrtok x
21.9.2023 Štvrtok x
5.10.2023 Štvrtok x
19.10.2023 Štvrtok x
3.11.2023 Piatok x
16.11.2023 Štvrtok x
30.11.2023 Štvrtok x
14.12.2023 Štvrtok x
29.12.2023 Piatok x

 Zvoz separovaného odpadu v obci Kuklov
       pre rok 2023
Dátum Deň Pet Papier
11.1.2023 Streda x
25.1.2023 Streda x
8.2.2023 Streda x
22.2.2023 Streda x
8.3.2023 Streda x
22.3.2023 Streda x
5.4.2023 Streda x
19.4.2023 Streda x
4.5.2023 Štvrtok x
17.5.2023 Streda x
14.6.2023 Streda x
28.6.2023 Streda x
12.7.2023 Streda x
26.7.2023 Streda x
9.8.2023 Streda x
23.8.2023 Streda x
6.9.2023 Streda x
20.9.2023 Streda x
4.10.2023 Streda x
18.10.2023 Streda x
2.11.2023 Štvrtok x
15.11.2023 Streda x
13.12.2023 Streda x
28.12.2023 Štvrtok x
                  Sklo sa bude vyvážať  raz  mesačne