zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Vrtalová Katarína a Perička Sebastián

 

 

OZNÁMENIE

O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

     Ohlasovňa pobytu v Kuklove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

03.01.2018

trvalý pobyt občana:

 

Katarína Vrtalová, narodená 14.02.1986

Sebastián Perička, narodený 11.11.2005

.................................................................................................................................

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je obec Kuklov.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Zuzana Šimeková, v.r.

                                                                                                              ohlasovne pobytu

           

 

 

Vyvesené dňa: 03.01.2018

Zvesené dňa: 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Vaňková
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Lukáš Koman
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Igor Harvan
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Vrtalová Katarína a Perička Sebastián

Novinky:

Vyhlásenie termínu volieb do Rady školy
 Vyhlásenie termínu volieb do Rady školy  ...
[čítaj viac]
Zverejnenie informácie
 V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2...
[čítaj viac]
Kuklovský fašang - 22.02.2020 - KD Kuklov
...
[čítaj viac]
Rozhodnutie o umiestnení stavby"SA-A1_ Kuklov - Šaštín- Dojč 9
Rozhodnutie o umiestnení stavby "SA_A1_Kuklov_Šašt&...
[čítaj viac]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
 Mesto Šaštín - Stráže  908 41 &Sc...
[čítaj viac]
1