zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Oznam výrub drevín

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                             Marcela Brunclíková

Druh a počet drevín:       orech vlašský – 1ks, agát biely – 1 ks

Pozemky v k.ú. Kuklov: „C“ 528/2

Dátum doručenia žiadosti:  22.02.2019

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  05.03.2019.

Zoznam aktualít

Stavanie máje v Kuklove
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - OR PZaZZ v Senici
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 10.04..2019 o 18.00 hodine
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 314
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Domáca zabíjačka
Zápis do 1 ročníka
Oznam Daňový úrad Trnava
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
Oznam výrub drevín Čáry
1 2 3 4 [>]