zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

VOĽBY 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. novembra 2019 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať

v sobotu 29. februára 2020.

___________________________________________________________________________________________________

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. októbra  2019 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať

v sobotu 4. apríla 2020.

V obci Kuklov sa bude voliť starosta obce.

__________________________________________________________________________________

Zoznam aktualít

Vyhlásenie termínu volieb do Rady školy
Zverejnenie informácie
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 20.02.2020
Kuklovský fašang - 22.02.2020 - KD Kuklov
Rozhodnutie o umiestnení stavby"SA-A1_ Kuklov - Šaštín- Dojč 9
Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2020
Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2020
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
1 2 3 4 [>]

Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2020

 

                Zvoz separovaného odpadu v obci Kuklov

                  pre rok 2020

 

Dátum

Deň

Pet

papier

02.01.2020

Štvrtok

 

X

15.01.2020

Streda

X

 

12.02.2020

Streda

 

X

26.02.2020

Streda

X

 

11.03.2020

Streda

 

X

25.03.2020

Streda

X

 

08.04.2020

Streda

 

X

22.04.2020

Štvrtok

X

 

06.05.2020

Streda

 

X

20.05.2020

Streda

X

 

03.06.2020

Streda

 

X

17.06.2020

Streda

X

 

01.07.2020

Streda

 

X

15.07.2020

Streda

X

 

12.08.2020

Streda

 

X

26.08.2020

Streda

X

 

09.09.2020

Streda

 

X

23.09.2020

Streda

X

 

07.10.2020 

Streda

 

X

21.10.2020

Streda

X

 

04.11.2020

Streda

 

X

19.11.2020

Streda

X

 

02.12.2020

Streda

 

X

16.12.2020

Streda

x

 

Sklo sa bude vyvážať raz mesačne


   

Oznámenie o vyhlásení dvoch Výziev na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

MAS Záhorie, o.z. oznamuje potenciálnym žiadateľom, že vyhlásila:

A) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

B) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov


____________________________________________________________________________

Pozývame Vás:

Novinky:

Vyhlásenie termínu volieb do Rady školy
 Vyhlásenie termínu volieb do Rady školy  ...
[čítaj viac]
Zverejnenie informácie
 V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2...
[čítaj viac]
Kuklovský fašang - 22.02.2020 - KD Kuklov
...
[čítaj viac]
Rozhodnutie o umiestnení stavby"SA-A1_ Kuklov - Šaštín- Dojč 9
Rozhodnutie o umiestnení stavby "SA_A1_Kuklov_Šašt&...
[čítaj viac]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
 Mesto Šaštín - Stráže  908 41 &Sc...
[čítaj viac]
1