zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2019

 

                Zvoz separovaného odpadu v obci Kuklov

                  pre rok 2019

 

Dátum

Deň

Pet

papier

03.01.2019

Štvrtok

 

X

16.01.2019

Streda

X

 

13.02.2019

Streda

 

X

27.02.2019

Streda

X

 

13.03.2019

Streda

 

X

27.03.2019

Streda

X

 

10.04.2019

Streda

 

X

25.04.2019

Štvrtok

X

 

09.05.2019

Štvrtok

 

X

22.05.2019

Streda

X

 

05.06.2019

Streda

 

X

19.06.2019

Streda

X

 

03.07.2019

Streda

 

X

17.07.2019

Streda

X

 

14.08.2019

Streda

 

X

28.08.2019

Streda

X

 

11.09.2019

Streda

 

X

25.09.2019

Streda

X

 

09.10.2019 

Streda

 

X

23.10.2019

Streda

X

 

06.11.2019

Streda

 

X

20.11.2019

Streda

X

 

04.12.2019

Streda

 

X

18.12.2019

Streda

x

 

Sklo sa bude vyvážať raz mesačne

 

DÁTUM Deň Papier Plasty
04.07.2018 Streda
X
18.07.2018 Streda X

01.08.2018 Streda
X
15.08.2018 Streda X

29.08.2018 Streda
X
12.09.2018 Streda X

26.09.2018 Streda
X
10.10.2018 Streda X

24.10.2018 Streda
X
07.11.2018 Streda X

21,11,2018 Streda
X
05,12,2018 Streda X

19,12,2018 Streda
X


Sklo sa bude vyvážať raz mesačne

Zoznam aktualít

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2019
Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2019
Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 -2020
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 22.08.2019 o 15.00 hodine
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
Domáca zabíjačka
Oznam Daňový úrad Trnava
Verejná vyhláška č. 18/2018
Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka s nízkou hodnotou - Komunitné centrum - Kuklov
Výzva na predloženie cenovej ponuky - služby externého projektového manažmetnu
1 2 3 [>]