zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Informácie k epidémii ochorenia COVID-19

VOĽBY 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. októbra  2019 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať

v sobotu 3. októbra 2020 .

 

(rozhodnutie predsedu NR SR č. 57/2020 Z.z.)

V obci Kuklov sa bude voliť starosta obce.

__________________________________________________________________________________

Zoznam aktualít

Verejná vyhláška - OÚ Senica katastrálny odbor Mucha Pavol
OR HaZZ v Senici odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Rozhodnutie zamestnávateľa o zrušení pracovného miesta
Rozhodnutie o obnovení prevádzky ZŠ a MŠ v Kuklove
Verejná vyhláška
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo
ORHaZZ Senica - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov
Zápis detí do 1 ročníka 15.04.2020 Kuklov
1 2 3 4 5 [>]

Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2020

 

                Zvoz separovaného odpadu v obci Kuklov

                  pre rok 2020

 

Dátum

Deň

Pet

papier

02.01.2020

Štvrtok

 

X

15.01.2020

Streda

X

 

12.02.2020

Streda

 

X

26.02.2020

Streda

X

 

11.03.2020

Streda

 

X

25.03.2020

Streda

X

 

08.04.2020

Streda

 

X

22.04.2020

Štvrtok

X

 

06.05.2020

Streda

 

X

20.05.2020

Streda

X

 

03.06.2020

Streda

 

X

17.06.2020

Streda

X

 

01.07.2020

Streda

 

X

15.07.2020

Streda

X

 

12.08.2020

Streda

 

X

26.08.2020

Streda

X

 

09.09.2020

Streda

 

X

23.09.2020

Streda

X

 

07.10.2020 

Streda

 

X

21.10.2020

Streda

X

 

04.11.2020

Streda

 

X

19.11.2020

Streda

X

 

02.12.2020

Streda

 

X

16.12.2020

Streda

x

 

Sklo sa bude vyvážať raz mesačne


   

Oznámenie o vyhlásení dvoch Výziev na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

MAS Záhorie, o.z. oznamuje potenciálnym žiadateľom, že vyhlásila:

A) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

B) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov


Novinky:

Verejná vyhláška - OÚ Senica katastrálny odbor Mucha Pavol
Verejná vyhláška  - OÚ Senica katastrá...
[čítaj viac]
OR HaZZ v Senici odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
OR HaZZ v Senici odvoláva čas zvýšeného nebezpe...
[čítaj viac]
Rozhodnutie zamestnávateľa o zrušení pracovného miesta
Rozhodnutie zamestnávateľa o zrušení pracovného ...
[čítaj viac]
Rozhodnutie o obnovení prevádzky ZŠ a MŠ v Kuklove
Rozhodnutie o obnovení prevádzky Základnej školy ...
[čítaj viac]
Verejná vyhláška
Verejná vyhláška.pdf Rozhodnutie.pdf ...
[čítaj viac]