zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

VZN

VZN 2019


(0 b)

VZN 2018


(0 b)

VZN 2017

VZN 2016

VZN 2015

VZN - 2013

VZN - 2012

VZN - 2011

Archív VZN

Archív VZN

pdf VZN o nakladaní s odpadom
pdf VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby
pdf VZN odpad
pdf VZN ochrana ovzdušia
pdf VZN určenie výšky dotácie na dieťa
pdf VZN Daň z nehnuteľnosti
pdf VZN o určení času predaja v obchode
pdf VZN o výške a spôsobe úhrady opatrovateľská služba
pdf VZN výška príspevku MŠ,ŠJ,ŠK
pdf VZN školské obvody
pdf VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
pdf VZN o určení pravidiel času predaja v obchode
pdf Doplnok k VZN o dani z nehnuteľnosti
pdf VZN-zásady prideľovania bytov nižšieho štandardu

Novinky:

Vyhlásenie termínu volieb do Rady školy
 Vyhlásenie termínu volieb do Rady školy  ...
[čítaj viac]
Zverejnenie informácie
 V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2...
[čítaj viac]
Kuklovský fašang - 22.02.2020 - KD Kuklov
...
[čítaj viac]
Rozhodnutie o umiestnení stavby"SA-A1_ Kuklov - Šaštín- Dojč 9
Rozhodnutie o umiestnení stavby "SA_A1_Kuklov_Šašt&...
[čítaj viac]
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
 Mesto Šaštín - Stráže  908 41 &Sc...
[čítaj viac]
1