zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronické služby

Svoje podanie môžete urobiť i bez toho, aby ste museli ísť na obecný úrad. Po kliknutí na odkaz budete presmerovaní na Portál elektronických služieb obce Kuklov, kde sa môžete prihlásiť pomocou občianskeho preukazu s čipom. Máte možnosť vybrať si niektorú životnú situáciu a vyplniť formulár, ktorý po podpísaní ZEP je možné odoslať elektronicky obecnému úradu.

Formulár môžete vyplniť i bez jeho podpísania ZEP, vytlačiť ho a doručiť obci poštou, či osobne. Niektoré služby (napr. hlásenie porúch verejného osvetlenia a pod.) je možné využiť i bez prihlásenia.

Upozorniť obec na problémy môžete aj prostredníctvom mobilnej aplikácie v telefóne, odkaz nájdete na stránke Portálu elektronických služieb.

Naša obec nemá vlastného špecialistu na IT služby, preto prispôsobenie portálu na podmienky v našej obci si vyžiada určitý čas. Pokiaľ máte návrhy a pripomienky, môžete ich zaslať mailom obecnému úradu.

Novinky: