zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 22.08.2019 o 15.00 hodine

Obec Kuklov

Obecný úrad,  908 78  Kuklov

 

V Kuklove, 14.08.2019

 

     Zástupca starostu obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kuklov, ktoré sa bude konať dňa                                                                                                                           

                                                22. augusta 2019 – štvrtok o 15, 00 hodine

                                                                     na obecnom úrade

 

 

 

           

 

Iveta Holková

zástupca starosta obce

Zoznam aktualít

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2019
Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2019
Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 -2020
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 22.08.2019 o 15.00 hodine
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
Domáca zabíjačka
Oznam Daňový úrad Trnava
Verejná vyhláška č. 18/2018
Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka s nízkou hodnotou - Komunitné centrum - Kuklov
Výzva na predloženie cenovej ponuky - služby externého projektového manažmetnu
1 2 3 [>]