zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Oznámenie - "Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. - Kúty - Lanžhot CZ , úsek trate Devínska Nová Ves ( mimo) - Kúty - Lanžhot CZ "

                                                                            V Kuklove, 24.10.2016                                               

 

VEC

Oznámenie –„ Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves ( mimo) – Kúty – Lanžhot CZ“

 

    Oznamujeme verejnosti, že k navrhovanému zámeru modernizácia železničnej trate sa môže verejnosť po dobu 21 dní od zverejnenia t.j. do 13. novembra 2016 písomne vyjadriť .

Svoje stanovisko k zámeru zasielajte na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35  Bratislava

Zámer v tlačenej podobe  je k nahliadnutiu na obecnom úrade  a zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese:

http:// enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-bratislava-hl-st-kuty-lanzhot-cz-usek-t .

 

Štefan Šimkovič, v.r., starosta obce

Zoznam aktualít

Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 14. 08. 2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 12.07.2017
Zrušenie výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 20.06.2017
Obec Kuklov hľadá správcu kultúrneho domu v Kuklove
Rozpis zvozu separovaného odpadu pre II. polrok 2017
Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre II. polrok 2017
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo
INFO - ZBER PLASTOV = ŽLTÉ VRECE
INFO - ZBER PAPIERA = MODRÉ VRECE
Zverejnenie správy o hodnotení - MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE Bratislava hl. st. - Kúty - Lanžhot CZ. úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) - Kúty - Lanžhot CZ, časť EIA